ปั๊มลมพลังงานจากแบตเตอรี่

นวัตกรรมปั๊มลมแบบเคลื่อนที่

นวัตกรรมปั๊มลมแบบเคลื่อนที่ พร้อมไปทุกที่กับระบบกักเก็บพลังงาน แบตลิเธียมไอออนที่ดีที่สุดทั้งในด้านประสิทธิภาพและขนาดของแบตเตอรี่ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและไม่ต้องการมีกลิ่นควันจากไอเสีย เชื่อมั่นในพลังงานที่สะอาดและความเงียบระหว่างทำงาน

IYARA ENGINEERING CO.,LTD.