ปั๊มลมมอเตอร์ไฟฟ้า E-Air ลากจูง

หมดกังวลกับปัญหาเสียงและควันไอเสียจากเครื่องยนต์

          หมดกังวลกับปัญหาเสียงและควันไอเสียจากเครื่องยนต์ ที่อาจสร้างมลภาวะหรือข้อจำกัดของพื้นที่หน้างาน ด้วยการใช้เครื่องอัดอากาศแบบไฟฟ้าแบบลากจูง Atlas Copco เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้ ซึ่งสอดคล้องกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมของโลก

IYARA ENGINEERING CO.,LTD.